Det er bra at du tar deg tid til å lese våre vilkår for bruk og vi har gjort vårt ytterste for å holde de så korte og konsise som mulig. Vi er veldig opptatt av å levere en bra tjeneste for våre brukere og yte god brukerstøtte når dette er nødvendig.

Når du gjør et kjøp etter å ha klikket på vår lenke så får vi (forhåpentligvis!) provisjon for dette. Mesteparten av denne provisjonen går rett tilbake til deg, mens noe beholder vi for å dekke våre utgifter og drive selskapet. Men for at dette skal fungere må vi ha noen enkle spilleregler, og de står i de påfølgende vilkårene for bruk.

Vilkår for bruk

1. Innledning

Denne avtalen regulerer forholdet mellom SVOSJ AS (ORG NO993389986) (heretter “KickBack”, “oss” eller “vi”) og tjenesten som vi tilbyr (heretter “Tjenesten”). Ved å registrere deg på Tjenesten aksepterer du at du inngår en avtale med KickBack under vilkårene som er i denne avtalen. Personen som registrerer seg på Tjenesten oppretter en “Konto” og blir heretter omtalt som “Brukeren”. Vær oppmerksom på at denne avtalen kan endres og oppdateres fortløpende jamfør punkt 12.

Noen viktige begreper/definisjoner:

«Partner» betyr nettbutikker, og andre selgere av produkter og tjenester som er tilknyttet Tjenesten

«Transaksjon» eller «Kjøp» betyr handler du gjør hos en Partner via Tjenesten

«Cashback» er poeng Brukeren får på Transaksjon eller Kjøp (på Tjenesten kaller vi Cashback for kickback)

«Kvalifisert Transaksjon» betyr Transaksjon eller Kjøp som kvalifiserer for Cashback. For at Transaksjon eller Kjøp skal kvalifisere for Cashback må Partner først bekrefte overfor Kickback at Transaksjonen eller Kjøpet er genuint, og ikke er avbestilt, byttet eller returnert, og at provisjon er betalt til KickBack.

2. Tjenesten

Tjenesten gjør det mulig for Brukeren å få Cashback Kjøp som gjøres hos en Partner.

3. Konto

Tjenesten kan kun benyttes av privatpersoner med leverings- og betalingsadresse i Norge. Ingen person kan ha mer enn en Konto, dette gjelder også dersom Konto har blitt stengt.

Brukere må registrere korrekt og oppdatert informasjon om seg selv, inklusive e-postadresse, navn, adresse og annen informasjon som etterspørres. Brukeren er selv ansvarlig for å oppdatere informasjon. KickBack tar intet ansvar for feil eller tap som følge av feilaktige opplysninger gitt av Brukeren.

Som Bruker av Tjenesten må man til enhver tid sørge for å ha korrekt e-postadresse registrert og at man sjekker denne jevnlig. Viktig informasjon om Tjenesten vises når man logger inn, eller sendes via e-post.

En Bruker kan få deaktivert sin konto ved å kontakte brukerstøtte. KickBack forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig dokumentasjon i forhold til bokføring, eller relevant for å avdekke misbruk i henhold til punkt 8. KickBack forbeholder seg retten til å deaktivere kontoen til en Bruker som oppfører seg utilbørlig overfor KickBack sine medarbeidere, Partnere eller andre grupper eller personer. Dette inkluderer bl.a. bruk av funksjoner for å invitere nye brukere.

4. Oppsamling av cashback

For at en Bruker skal kunne tjene opp Cashback må Brukeren være logget inn på Tjenesten og benytte lenken til tilknyttet Partner umiddelbart før vedkommende gjennomfører et Kjøp. Hvis man skal gjøre flere Kjøp må lenkene benyttes på nytt før hvert kjøp.

Brukerens Konto godskrives når det foreligger en Kvalifisert Transaksjon.

Cashback beregnes forskjellig avhengig av Partner, produkter og andre forhold. Grunnlaget for beregningen kommuniseres på Partnerens profilside på Tjenesten. KickBack tar forbehold om feil i beregning og tar intet ansvar for manglende Cashback hvis feil oppstår - uavhengig om feil oppstår hos Bruker, Tjenesten, Partner eller tredjepart. Cashback som beregnes ut i fra ordreverdi rundes ned til nærmeste heltall og beregnes normalt ut i fra ordreverdi eksklusive merverdiavgift, andre avgifter, fraktkostnader og eventuelle rabatter eller gavekort.

Under en rekke omstendigheter kan kjøp gjort via Tjenesten bli vurdert for ikke å være en Kvalifisert Transaksjon av Partner. Cashback vil da ikke bli registrert eller vil bli slettet / avvist i ettertid. Her er noen eksempler på situasjoner som kan føre til at et Kjøp ikke blir regnet som en Kvalifisert Transaksjon:

  1. Kjøp som helt eller delvis avbestilles, returneres, endres eller byttes
  2. Kjøp som avbrytes grunnet problemer med betaling
  3. Kjøp som avbrytes grunnet tekniske problemer hos Partner
  4. Kjøp som ikke kan fullføres grunnet mangler hos Partner
  5. Kjøp som kombineres med rabattkoder, kupongkoder, personlige tilbud, andre fordelsprogrammer eller rabatter
  6. Kjøp som registreres på en Konto som er stengt
  7. Kjøp hos en Partner som ikke betaler KickBack provisjon for kjøpet
  8. Kjøp som er falske eller på andre måte gjennomføres for å tilegne seg cashback uten intensjon om å benytte produktet eller tjenesten solgt av Partner
  9. Kjøp hvor Bruker ikke har aktivert lenke fra Tjenesten før kjøp
  10. Kjøp hvor ikke hele bestillingen gjennomføres på nett

Brukere som har spørsmål knyttet til Tjenesten eller kjøp gjort via Tjenesten skal kontakte KickBack via Tjenesten (se lenke til “Kontakt” eller “Brukerstøtte”). Brukere skal ikke kontakte Partnere eller tredjepart direkte med spørsmål relatert til KickBack, brukerstøtte hos disse aktørene har ikke innsikt i prosessene som underbygger Tjenesten.

5. Varighet på opptjent cashback

Cashback på hvert enkelt Kjøp har en varighet på 3 år fra tidspunktet det enkelte Kjøp bekreftes som en Kvalifisert Transaksjon. Cashback som ikke benyttes i løpet av 3 år vil automatisk forfalle og bli slettet.

6. Uttak av opptjent cashback

Verdien av ett Cashback tilsvarer en norsk krone (NOK). Cashback fra Kvalifiserte Transaksjoner kan kun løses ut gjennom de mulighetene som presenteres på Tjenesten og disse kan endres uten forvarsel. Det vil som regel kreves at et minimumsbeløp er oppnådd før man kan løse Cashback ut i gavekort, bankutbetaling eller andre tjenester. Dette minimumsbeløpet kommuniseres på KickBack sine nettsider. Gavekort sendes kun til Brukere i Norge, utbetaling gjøres kun til norsk bankkonto.

Dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om misbruk, kan cashback holdes tilbake inntil bekreftelse fra Partner foreligger.

Opptjent Cashback kan ikke flyttes/overføres til andre kontoer.

7. KickBack sin rolle og ansvar

KickBack er en markedsføringskanal for Partnere, og Partnerne er selgere/tjenesteytere ved alle Kjøp. KickBack er ikke part i avtaler om Kjøp mellom Partner og Bruker, og opptrer heller ikke i noen sammenheng som representant for Partner. KickBack har derfor ikke noe ansvar overfor Bruker for eksempel dersom en vare eller tjeneste skulle være mangelfull, det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om vare eller tjeneste eller Partner, Bruker angrer på et Kjøp, eller leveringen er forsinket.

KickBack ønsker å være en trygg markedsplass for Brukerne. KickBack kan likevel ikke garantere at alle Partnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med lover og regler. For bedre å kunne sikre at KickBack som en trygg markedsplass vil vi gjerne ha tilbakemelding dersom Brukerne har negative eller positive erfaringer.

Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller tekniske løsninger er tilgjengelig til en hver tid og vi er ikke ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger (hos Bruker, levert av KickBack, våre samarbeidspartnere, eller tredjepartsleverandører). Sporing av kjøp og Transaksjoner gjøres i de fleste tilfeller av tredjepart. KickBack stiller ingen garantier for tilgjengeligheten eller funksjonene til denne sporingen. KickBack er ikke ansvarlig for tekniske feil som leder til at Kickback og Transaksjoner ikke registreres.

KickBack stiller ingen garantier for at oppsparte cashback vil kunne løses ut i fremtiden.

7. Overdragelse

Brukeren kan ikke overdra sin avtale med KickBack eller opptjent Cashback til andre. KickBack kan overdra sine rettigheter og plikter overfor Brukeren til tredjepart.

8. Misbruk av Tjenesten

Dersom det foreligger saklig grunn eller brudd på denne avtalen, kan Brukerens tilgang til Tjenesten sies opp uten forhåndsvarsel. Ved oppsigelse av Brukerens tilgang til Tjenesten, slettes all opptjent Cashback assosiert med Brukerens konto.

Brukere skal ikke gjennomføre, eller prøve å gjennomføre, Kjøp hos en Partner for å tjene Cashback ved å oppgi falsk person- eller betalingsinformasjon eller misbruke tilbud hos Partnere. Å gjennomføre, eller å prøve å gjennomføre, Kjøp som er falske eller på andre måte gjennomføres for å tjene cashback uten intensjon om å benytte produktet eller tjenesten som tilbys av Partner, anses som misbruk.

Ved misbruk eller annet mislighold av denne avtalen som har medført utbetaling, forbeholder KickBack seg retten til å kreve feilaktig utbetalt beløp tilbakebetalt.

9. Personvern

Personvern er viktig for oss og vår behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Informasjon om hvordan vi behandler opplysninger finner du i vårt dokument om personvern (heretter “Personvernsvilkår”). Ved å akseptere vilkårene for bruk av Tjenesten, aksepterer du også våre Personvernsvilkår og behandlingen av personopplysninger.

10. Immaterielle rettigheter

Rettighetene til Tjenesten, innhold på Tjenesten og varemerker tilhører KickBack, Partner eller andre samarbeidspartnere av KickBack. Slike rettigheter kan ikke benyttes av Bruker eller andre uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra KickBack.

Ved å benytte Tjenesten og laste opp innhold til Tjenesten gir Brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv lisens til å benytte innholdet på Tjenesten og alle andre tjenester KickBack tilbyr, samt til å overdra og endre slikt innhold.

12. Endringer til denne avtalen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen. Nye versjoner av avtalen vil alltid være tilgjengelig på Tjenesten og ved større endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene når du logger inn eller via e-post. Det er siste utgave av avtalen som er tilgjengelig på Tjenesten som er den til en hver tid gjeldende avtale.